• این نوع لیستینگ با برچسب "Featured" نمایش داده می شود.
  • لیستینگ ویژه در همه حال بالاتر از نتایج جستجو ها و دیگر لیستینگ های به نمایش درآمده داخل صفحه، قرار می گیرد.
  • از نظر استراتژی کاری، لیستینگ ویژه، در صفحه نخست و نیز  در مکان هایی که  در بیشترین معرض دید مشتریان بلاقوه می باشد قرار داده می شوند.
  • بر اساس آمارهای موجود، لیستینگ های ویژه "10 بار" بیشتر از لیستینگ های معمولی در معرض دید و تماس کاربران قرار می گیرند.

 برای اطلاع از انواع پکیج های موجود اینجا کلیک کنید.